Spausdinti

Meditacija A Didysis penktadienis


Liturginiai tekstai

Smulkinti Jėzaus kančią

Argi ir menas galvoti žmogui yra sunkus? Reikia pripažinti, kad taip. Žinoma, leisti mintims laisvai kaip vėjui plaukti, leisti visokioms mintims mus užimti – kiekvienas gali. Bet tada būna panašiai kaip gatvėje, kurioje grūdasi, eina visokie žmonės, geri ir pikti. Mintyse ne taip turi būti. Tam yra gražiausių progų. Žiūrėk, pabudai naktį, kažkodėl negali užmigti, ir mintys bėga kaip upėje vanduo – nežinia kur, nežinia iš kur, be jokios naudos. O kartais ir pats išsigąsti savo minčių. O jei pabandytume mintis tvarkyti?
Žiūrėk! Esi tikintis žmogus. Gyvenimo aplinka, darbo vieta savaime neduoda gerųjų minčių, kurios tave keltų, skatintų gera daryti. Prisiversk pats jas sužadinti. Ypač čia svarbu žinoti tokį psichologijos dėsnį: kai žmogus patenka į kokių nors jausmų audrą, nesvarbu, kokia ji būtų – ar meilės aistra, ar karštas noras ką turėti, ar ambicijos siausmas, – jis pasielgs kitaip, negu aistra diktuoja, tik tada, jei anksčiau bus pagalvojęs, kaip turi elgtis. Jei ne, tai žmogaus elgesys bus toks, kaip gyvulių: kaip instinktai diktuoja. Štai kodėl kartais taip keistai žmogus pasielgia, o paskui pats negali suprasti, kaip jis taip galėjo pasakyti ar padaryti?!
Na, bet ką gi mąstyti tokiais atvejais, kai lauki ko nors, kai neima miegas, ir panašiai? Čia visai nereikia kažkokios ypatingos mąstymo galios dovanos, kaip, pavyzdžiui, turėjo šv. Tomas Akvinietis, didis filosofas, – jis taip būdavo paskendęs savo minčių pasaulyje, kad išėjęs į miestą paklysdavo ir jį reikdavo parvesti. Tai ypatinga dovana. Bet imkime kiekvieno normalaus žmogaus mąstymo galią.
Visi žinome Jėzaus kančią. Žinome, kad tokia buvo, žinome jos eigą – juk visi esame Kryžiaus kelią ėję. Tačiau jei apie tokį žinomą faktą pagalvosi trumpai, jausmams neturės jokios įtakos. Panašiai kaip skaitant knygą: jei pasižiūri tik į jos antraštę, tai jokio vaizdo nesusidarai, kas knygoje rašoma. Atsiverti turinį. Aha, čia jau aiškiau – čia tema suskirstyta smulkiau. Na, o kai perskaitai visą knygą, – visai kitas vaizdas, kartais ilgai negali užmiršti. Taigi tik prisiminęs Jėzaus kančią – nesusidarysi jokio vaizdo. Bet pabandyk smulkinti, išdalyti etapais. Tiesiog su smulkmenomis įsivaizduoti kiekvieną žmogų, ten dalyvavusį, kiekvieną veiksmą. Pamatysi, kaip užsidegs meilės, pagarbos, dėkingumo jausmai Jėzui. Pamatysi, kad tokių gerųjų jausmų paveiktos pagundos visai nustoja savo galios, jėgos.

Kunigas Juozas Zdebskis, † 1986

Biografija