Spausdinti

Biografijos ZZdebskis Juozas (1929–1986)

Juozas Zdebskis gimė Krosnos parapijoje. 1952 m. gavo kunigystės šventimus. Sovietiniu laikotarpiu aktyviai priešinosi tuometinei Lietuvos valdžiai, siekusiai sunaikinti Katalikų Bažnyčią. J. Zdebskis atkakliai katechizavo vaikus, ragino jaunimą eiti į bažnyčią, uolesnius jaunuolius subūrė į Eucharistijos bičiulių būrelius, ne kartą organizavo Lietuvos inteligentijos ir studentų sambūrius, prisidėjo prie „Katalikų Bažnyčios kronikos“ leidimo, dalyvavo Katalikų komiteto tikinčiųjų teisėms ginti veikloje, organizavo­ pogrindinę kunigų seminariją. Tai nepatiko saugumiečiams, ir jie visą laiką jį persekiojo, stengėsi bet kokiomis priemonėmis su juo susidoroti. 1986 m. vasario 5 d. kun. J. Zdebskis žuvo autoavarijoje. Jo vardas Lietuvos Katalikų Bažnyčios istorijoje įrašytas aukso raidėmis. Tai žmogus, kuris labai sunkiomis gyvenimo sąlygomis kovojo už teisingumą, dorovę ir laisvę. Meditacija A Didysis penktadienis; Meditacija B 2 sekmadienis po Kalėdų.Ziundelis Morisas (Maurice Zundel, 1897–1975)

Morisas Ziundelis gimė Šveicarijoje. Dar labai jaunas atsiskleidė kaip gamtos bičiulis, aistringai besidomintis mokslu. 14 metų išgyvena gilią dvasinę švč. Mergelės Marijos nekaltos meilės patirtį. Jėzaus Motina jam tampa „motiniškos ir nekaltos Dievo meilės sakramentu“. Taip pat nuo vaikystės jis labai myli vargšus; gerokai vėliau didžiulę įtaką jam padaro „susitikimas“ su šv. Pranciškumi Asyžiečiu. 1919 m. Fribūre jis įšventinamas kunigu ir vykdo įvairią tarnystę Šveicarijoje bei kitur. Paryžiuje tarp benediktinių semiasi įkvėpimo garsiausiai savo knygai, „Šventosios liturgijos poemai“. Susitikimas su islamu Kaire paskatina jį labiau gilintis į Šventosios Trejybės slėpinį, kuris nušvies visą likusį jo gyvenimą. Nuo 1946 m. iki mirties jis gyveno kaip keliaujantis pamokslininkas. Jo ugningi žodžiai ir veikalai pirmiausia perteikia patirtį – žmogaus, kurį palietė Dievas, Jėzaus Kristaus Dievas, Trejybės Dievas, nusižeminęs ir vargšas, žmogaus širdies Dievas.  Meditacija A Gavėnios 3Meditacija B eilinis 18; Meditacija C Gavėnia 5.