Spausdinti

Meditacija A Kalėdų naktis


Liturginiai tekstai


O Jėzau! Atmink piemenis

 

Jėzau, mano Mylimasis, atsimink Tėvo šlovę.
Atsimink dieviškus spindesius,
Kuriuos palikai išsitremdamas į žemę,
Kad atpirktum visus vargšus nusidėjėlius.
O Jėzau! Nusileisdamas į Mergelę Mariją
Tu pridengei savo didybę ir begalinę šlovę.
Ak! Motinos įsčias,
Kurios buvo tavo antruoju Dangumi
Tu atsimink.

Atsimink, kad tavo gimimo dieną

Palikdami Dangų angelai giedojo:
„Mūsų Dievui šlovė, garbė ir galybė,
O geros valios širdims – ramybė.“
Jau devyniolika šimtmečių tu tęsi savo pažadą,
Viešpatie, tavo vaikų turtas yra ramybė –
Mėgautis amžinai
Tavo neapsakoma ramybe
Aš ateinu pas tave.

Aš ateinu pas tave, paslėpk mane savo vystykluose,

Tavo lopšyje aš noriu visada pasilikti,
Ten, giedodama su angelais, aš galėčiau
Priminti Tau pirmųjų tavo dienų džiaugsmus.
O Jėzau! Atmink piemenis ir išminčius,
Kurie linksmi paaukojo Tau savo širdis ir garbingas dovanas.
Nekaltųjų vaikelių palydą,
Kuri atidavė tau savo kraują,
Tu atsimink.

Tu atsimink, kad Marijos rankos

Tau labiau patiko nei tavo karališkas sostas.
Mažas vaikeli, palaikyti savo gyvybei
Tu neturėjai nieko, tik Mergelės pieną.
Į šią meilės puotą, kurią tau kelia tavo Motina,
Ak! teikis mane pakviesti, Jėzau, mano Broleli.
Kad tavo seselė
Privertė plakti tavo širdį
Tu atsimink!..

Tu atsimink, kad vadinai tėvu

Kuklų Juozapą, kuris Dangaus liepimu
Nepažadindamas tavęs, prie motinos krūtinės
Gebėjo išplėšti Tave iš vieno mirtingojo įniršio.
… Žodi Dieve, prisimink šį keistą slėpinį
Tu tylėjai, o liepei angelui kalbėti!
Savo tolimą tremtį
Prie Nilo krantų
Tu prisimink.

Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė (Lizjietė), † 1897

Biografija