Spausdinti

Meditacija A Kristaus krikštas


Liturginiai tekstai

 

Mistagoginė katechezė

 

Kai, išsimaudęs Jordano upėje ir su vandenimis pasidalinęs savo kūno dievyste, Kristus išlipo iš jų, jį aplankė pati šventosios Dvasios prigimtis – panaši ant panašaus nusileido. Ir jums taip pat, kai išlipate iš šventųjų vandenų krikštyklos, suteikiamas patepimas – to, kuriuo buvo pateptas Kristus, atvaizdas. O tai yra ta pati Šventoji Dvasia, apie kurią ir palaimintasis Izaijas, savo pranašystėje kalbėdamas Viešpaties vardu, sakė: „Viešpaties Dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, siuntė mane skelbti vargdieniams gerąją naujieną“ (Iz 61, 1; Lk 4, 18).
Mat ne žmogus patepė Kristų aliejumi ar kūno kvepalais, o Tėvas, paskirdamas jį viso pasaulio Gelbėtoju, patepė jį Šventąja Dvasia, kaip sako Petras: „Jėzų Nazarietį, kurį Dievas patepė Šventąja Dvasia“ (Apd 10, 38), ir pranašas Dovydas šaukė: „Tavo sostas, Dieve, yra per amžių amžius, tavo karališkasis skeptras – teisingumo skeptras. Tu pamėgai teisybę ir nekentei nedorybės. Todėl Dievas, tavo Dievas, tave patepė džiaugsmo aliejumi labiau nei tavo bendrus“ (Ps 44 (45), 7–8).
Kaip Kristus tikrai buvo nukryžiuotas, palaidotas ir prisikėlė, taip ir jūs esate verti per krikštą lyg atspindyje tapti jo nukryžiavimo, palaidojimo ir prisikėlimo bendrininkais. Taip pat ir dėl jo patepimo: jis buvo pateptas dvasiniu džiaugsmo aliejumi, tai yra Šventąja Dvasia, kuri vadinama džiaugsmo aliejumi, nes yra dvasinio džiaugsmo šaltinis, o jūs esate patepti kvepalais, tapdami Kristaus bendrininkais ir dalininkais.

Šv. Kirilas Jeruzalietis, † 380

Biografija