Spausdinti

Meditacija A Pelenų trečiadienis


Liturginiai tekstai

 

Kai tu panorėsi melstis…

 

Dabar priėjau prie kitos priežasties, kodėl reikalinga nustatyta asmeninė malda. Be to, kad ji sukelia mums išliekančius dvasinius įspūdžius, apie kuriuos jau kalbėjau plačiau, ji yra tikresnė tiesioginė priemonė iš Dievo gauti atsakymą į savo prašymus. Jis šitaip mums tai patvirtino: „užsirakinęs melskis savo Tėvui, esančiam slaptoje, o tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins“ (Mt 6, 6).
Nežinome, kaip įvyksta, kad per maldą apskritai gaunamas iš Dievo atsakymas. Iš tiesų, keista, kad silpnas žmogus įstengia priversti Dievą veikti, tačiau mes esame privilegijuoti žinoti, kad galime tai padaryti. Visa šio pasaulio sąranga yra žmogaus kišimosi į dieviškuosius Įsakymus istorija: ir jeigu turime nelaimingą jėgą sutrukdyti Jo gerai valiai savo pačių pražūčiai (baisi, nesuprantama tiesa!), jeigu, vis dar galime panaikinti savo dangiškąjį išrinkimą ir įvykdyti savo amžinąjį sunaikinimą, kai Dievas suplanuoja mūsų amžinąjį išganymą, dar labiau turime jėgos priversti veikti Jį (teesie šventas Jo vardas!), kai Jis, Širdžių Tyrėjas, atpažįsta mums duotą tą Šventąją Dvasią, kuri „užtaria šventuosius pagal Dievo norą“ (Rom 8, 27).
Kadangi Jis pažadėjo išklausyti mūsų vargingas maldas, neturėtų stebinti, kad maldos, išsakytos tam tikru laiku ir tam tikru būdu, galėtų turėti Jam ypatingą galią. To priežastis gali būti tokia. Būtent tikėjimas yra paskirtoji priemonė visiems Dievo palaiminimams gauti, nes „tikinčiam viskas galima“ (Mk 9, 23), o kai susikaupiame maldai nustatytu laiku ir išsakome savo prašymus tvarkingai ir aiškiai, tikėjimo aktas atrodo stipresnis ir nuoširdesnis; tada mes tobuliau suvokiame nematomo Dievo buvimą, to, kuris prisiėmė visas mūsų nuodėmes, kuris kartą visiems laikams nešė mūsų ligas ir negales, kad visuose savo varguose galėtume Jo ieškoti ir rasti malonę reikiamu laiku. Tada šis pasaulis lieka labiau už akiračio, ir mes paprasčiau įsisąmoniname šiuos palaiminimus, kurių turime tik nuolankiai prašyti ir jie tikrai bus mūsų.
Taigi nustatytas maldos laikas yra būtinas visų pirma kaip priemonė proto blaivumui pasiekti ir bendrai dvasingesnei nuotaikai sudaryti, antra, kaip priemonė nuoširdžiam tikėjimui praktikuoti ir kartu tikresniam palaiminimui gauti, negu galėtume pasiekti kitaip.

Džonas Henris Niumanas, † 1890

Biografija