Spausdinti

Meditacija A sekminių diena


Liturginiai tekstai

„Imkite Šventąją Dvasią“

Ką apaštalai daro po Jėzaus Žengimo į dangų? Jie eina į Paskutinės vakarienės menę ir vadovaujami Mergelės Marijos meldžiasi, kad gautų Šventąją Dvasią, kuri įkurs Bažnyčią, ją perims ir valdys (plg, Apd 1, 14). Dvasią, kuri bus Bažnyčios steigėja ir siela. Bet ši Šventoji Dvasia tuo pačiu metu užvaldys apaštalus, kad juos padarytų tikrais apaštalais.
Sekminėse nereikia įžiūrėti vien paprasčiausiai švytinčios išorinės teofanijos ar Bažnyčios pavertimo mistiniu Kristaus kūnu. Mes turime Sekminėse matyti ir poveikį apaštalų sieloms. Tą dieną apaštalai tampa tikrais apaštalais, galinčiais liudyti iš Kristaus gautą tiesą, kurios juos moko Šventoji Dvasia. Jie tampa tikrais apaštalais, nes juos užvaldo Šventoji Dvasia; nes nuo šiol Šventoji Dvasia juos ves; nes tą dieną apaštalai tapo šventi.
Ir jeigu sugrįžtume prie šventosios Teresės Avilietės raštų, matytume, kad šis Sekminių poveikis būna ne dvasinio gyvenimo viršūnėje, bet viename iš aukštesnių dvasinio gyvenimo laipsnių, tada, kai siela užvaldoma Šventosios Dvasios. Aiškindama tai, šventoji Teresė mums sako, kad šiuo metu siela jau gali visiškai atsidėti apaštalavimui.
Štai tiesa, į kurią norėčiau atkreipti jūsų dėmesį: norint būti apaštalu, reikia būti užvaldytam Šventosios Dvasios. Tai reiškia, kad nepakanka turėti kilniadvasiškumo, kuris gali būti netgi pavojingas, kaip buvo Petrui, kad jis net išsigynė Kristaus, ir daugeliui mūsų krikščionių, kurie norėjo liudyti, bet, deja, leido atvėsti savo uolumui ir aptemti dvasiai. Jie prarado antgamtinę meilę, galbūt tikėjimą ar bent ištikimybę savo pagrindinėms pareigoms.
Tiesa, mes turime Dievą savyje, bet turėti Dievą savyje yra įvairių būdų. Dievą mes gavome Krikštu, tai tikra, bet tai dar nereiškia, kad Dievas visiškai valdo mūsų sielą. Norint būti tobulu apaštalu, reikia būti užvaldytam Šventosios Dvasios. Negana vien techninio pasirengimo apaštalavimui, stengiantis pažinti metodus: žodžio meną, įvairią auditorijos valdymo techniką, veikti vienokioje ar kitokioje aplinkoje. Iš esmės ir ypačiai reikia Šventosios Dvasios poveikio, o tam būtina pasirengti, ir tai gali užtrukti ilgai.

Tėvas Kūdikėlio Jėzaus Marija Eugenijus, † 1967

Biografija