Spausdinti

Meditacija A 2 Velykų sekmadienis


Liturginiai tekstai

 

Jėzaus priekaištas

 

Jėzus pasakė Tomui: „Tu įtikėjai, nes pamatei. Palaiminti, kurie tiki nematę“ (Jn 20, 29). Žodžiai, pilni dieviškojo autoriteto, išganingas patarimas, duotas ne tik Tomui, bet ir visiems kitiems, kurie nori užmegzti santykį su Dievu ir išgelbėti savo sielą! Taigi, ko Jėzus norėjo iš savo mokinio? Ar šis nebuvo išgirdęs išpažįstant tikėjimą, kuris jį nuo šiol persmelks? Beje, ar Tomas buvo toks kaltas dėl to, kad troško asmeniškos patirties prieš patikėdamas nuostabiausiu iš stebuklų? Ar jis privalėjo remtis Petru ir kitais, iš baimės įžeisti Mokytoją, prieštaraudamas jų liudijimui? Argi jis neįrodė atsargumo nepatikėdamas tol, kol pats gerai neatskleis kitų argumentų, kad viskas buvo taip, kaip jam pasakojo broliai?
Taip, Tomas buvo išmintingas ir atsargus žmogus, kuris per daug nepasitikėjo, jį galima laikyti modeliu daugelio krikščionių, kurie apie tikėjimo dalykus sprendžia ir mąsto kaip jis. Tačiau koks slegiantis dėl tokio persmelkiančio švelnumo yra šis Jėzaus priekaištas! Jis teikėsi nusileisti su nepaaiškinamu atlaidumu, būti įžūliai patikrintas, nes to Tomas išdrįso paprašyti – dabar, kai mokinys dreba prieš dieviškąjį Prisikėlusįjį ir kai jis sušunka didžiai susijaudinęs: „O! Jūs tikrai esate mano Viešpats ir mano Dievas!“ – Jėzus maloningai jo neišbara, nors jis buvo to nusipelnęs. Už tokį įžūlumą, tokį netikėjimą reikia nubausti, ir ta bausmė bus tai, kad Tomas išgirs: „Tu įtikėjai, nes pamatei“.
Bet ar Tomas privalėjo tikėti nematęs? Ir kas gali tuo abejoti? Ne tik Tomas, bet visi apaštalai turėjo tikėti savo mokytojo prisikėlimu, net prieš tai, kai jis jiems pasirodė. Argi jie negyveno trejus metus jo draugijoje? Ar nematė jo patvirtinimų dieviškiausiais stebuklais, kad jis yra Mesijas ir Dievo Sūnus? Ar jis jiems nebuvo pranešęs apie savo prisikėlimą trečią dieną po mirties? Argi jis nekalbėjo apie savo Kančios pažeminimą ir skausmus dar neseniai keliaujant į Jeruzalę, kad jis bus suimtas žydų ir atiduotas pagonims, kad jis bus nuplaktas, apspjaudytas ir nužudytas? (plg. Lk 18, 32–33).

Tėvas Prosperas Geranžė, † 1875

Biografija