Spausdinti

Meditacija B 2 sekmadienis po Kalėdų


Liturginiai tekstai

Šventi

Mano broliai! Šiame susimąstyme pastatykime sau klausimą: Ar aš žinau, kodėl aš nenoriu būti šventas? Aš kažkodėl tikras esu, kad jeigu kiekvieną iš jūsų paklaustų: „Ar tu nori būti šventas?“, tai tikrai didžioji dalis jūsų pradėtų kraipyti uodegą: „Kad va dabar tokie laikai, daug kas ne taip“, ir nepasakytų aiškiai: „Noriu!“ O kodėl nepasakytų? Dėl to prietaro religinio. O, čia tai religinis prietaras yra!
Toliau. Daugelis žmonių galvoja, kad būti šventam, tai reiškia, būti gyvam palaidotam. Atsimenu dar iš studijų laikų. Ateina į seminariją vienas gimnazijos laikų draugas (kartu baigėm gimnaziją) ir pasakoja, kad prieš ateidamas manęs aplankyti, buvo užėjęs pas vieną merginą. Kai jis su ja atsisveikino, pasakė, kad ­dabar eis draugo aplankyti. Ji labai nustebo: „Ką tu veiksi pas jį?“ – „Draugai mes“, – sako jis. Ji dar labiau nustebo, kaip čia – draugai seminarijoje? Taigi ne tik jos supratimu, bet ir daugelio kitų supratimu, seminarija reiškia kaip kalėjimas: sėdi už grotų, paduoda maistą, iškviečia į tardymą... Va taip maždaug įsivaizduoja seminariją. Kai žmogus ieško kažkokios pažangos, pakantumo – matote, kaip vienuolyno gyvenimą įsivaizduoja daugelis žmonių.
Mano broliai! Ko mes nežinome apie šventuosius? Nežinome paties svarbiausio dalyko. Tai šitie žmonės yra, kurie pažįsta gyvenime aukščiausios rūšies džiaugsmą. Ir, jeigu norite žinoti, kas saugo, kad mes piršto nepajudintume šita linkme, kad nereikalautume šito gero pastangų, žinote, kas saugoja? Trys šėtonai. Trys šėtonai greta stovėdami: vergija savo malonumams, savo norui. Įsakyta visiems į vergiją. Koks gali būti iš viso žmogaus gyvenimas, kada žmogui primesta, – išoriniu būdu primesta jam vergija? Jis savo dvasia gali būti laisvas, gali būti nesugaunamas, nepalenkiamas. O tačiau, kai vergas yra savo noru – vargšas. Jis vadinasi laisvu. Jis vadinamas laisvu. Kaip jam gėda prieš save, kai jis nepajėgia savo norų suvaldyti, aiškiai žinodamas, kad jie neprotingi. O būna dar blogiau. Būna žmonių, yra žmonių, – tikrai yra, mano broliai, tegu Dievas saugo, – mūsų tarpe, bet tikriausiai yra, kurie galvoja, kad jo gyvenimo laimė, tai ir yra viską duoti savo norams.

Kunigas Juozas Zdebskis, † 1986

 

Biografija