Spausdinti

Meditacija B Kūčių vakaras


Liturginiai tekstai

 

Dievas su mumis

 

Po nusižengimo žmonėse dar prieš gimstant kiekvieno jų prigimtyje buvo malonumas, ir nebuvo nė vieno, kuris būtų iš prigimties laisvas nuo malonumo aistros paveikto gimimo, bet visi kaip skolą iš prigimties gaudavo vargus ir po jų laukiančią mirtį. Todėl laisvės kelias buvo visiškai neprieinamas, kai visi buvo valdomi nepelnyto malonumo ir įgimtai susaistyti pelnytų vargų ir tikrai pelnytos mirties. Norint sunaikinti nepelnytą malonumą ir dėl jo atsiradusius tikrai pelnytus vargus, kurie apgailėtinai draskė kenčiantį žmogų, gimimo pradžią gaunantį iš malonumo pagedimo ir baigiantį gyvenimą išnykimu mirtyje, ir [norint] pataisyti kenčiančią prigimtį reikėjo sumanyti neteisingą ir nepelnytą kančią ir mirtį (nepelnytą, nes čia nebuvo jokio už gimimą ankstesnio malonumo, o neteisingą todėl, kad tai ­nebuvo jokio aistrų gyvenimo išdava), idant įsiterpę tarp nepelnyto malonumo ir tikrai pelnyto vargo bei mirties, nepelnytas vargas ir mirtis visiškai sunaikintų nepelnytą iš malonumo kilusį pradą ir dėl jo atsiradusią pelnytą prigimties baigtį ir mirtį, kad žmonių giminė vėl taptų laisva nuo skausmo ir malonumo, prigimčiai atgavus pirmykštę palaimą, nesuterštą jokių priklausymo gimimui ir mirčiai žymių.
Todėl iš prigimties tobulas Dievas, Dievo Žodis, tampa tobulu žmogumi, susidedančiu iš mąstančios sielos ir įgimtai kentėti pasmerkto kūno, panašiu į mus, tik be nuodėmės. Mat nebuvo jokio iš neklusnumo kilusio malonumo, ankstesnio už jo laike įvykusį gimimą iš moters, o dėl malonumo atsiradusį skausmą, virtusį [žmonių] prigimties baigtimi. Jis prisiėmė, savo noru iš meilės žmonėms, idant nepelnytai kentėdamas panaikintų dėl nepelnyto malonumo, prigimtį valdantį gimimo pradą (Viešpaties mirtis nebuvo dar viena šiam pradui už visus kitus žmones sumokėta skola, bet, veikiau, esminė jos pakaita) ir kad sunaikintų pelnytą prigimties baigtimi tapusią mirtį, nes nebebūtų ir jos buvimo priežasties, nepelnyto malonumo, dėl kurio ši baigtis atsirado ir už kurį baudė.

Šv. Maksimas Išpažinėjas, † 662

Biografija