Spausdinti

Meditacija B Švč. Trejybė


Liturginiai tekstai

Dievo Dvasios vadovaujami

Turime bendradarbiauti rimtai ir ištikimai pagal mumyse veikiančią Šventosios Dvasios valią. Atsimenate, kai Viešpats pašaukė Samuelį dar vaiką, jis tada nepažino Dievo balso; tačiau kai Elis paragino jį atsiliepti žodžiais: „Kalbėk, Viešpatie, nes tavo tarnas klauso“ (1 Sam 3, 10), tasai pakluso ir nuo to laiko suprato, kokia yra Dievo valia. Viešpaties balsas visada tau kalba: „Štai aš stoviu prie durų ir beldžiu: jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi“ (Apr 3, 20). Visą dieną Dievo Dvasia yra jūsų širdyse; ištisą dieną ji kviečia atsiliepti į Dievo valią, kad per ją būtumėte pašventinti.
Tačiau ar jūs atsiliepiate? Jūs žinote, jog jei užgausite kokią muzikos stygą, suvirpės visa oktava. Ar jūsų širdis virpa darniai ir atsiliepia į Šventosios Dvasios balsą, raginantį jus šventoms mintims, geriems darbams, gailestingumui, taikai su visais žmonėmis, maldai, pagarbai Dievui? Dievo suteikiama malonė niekada nepražūva, nebent dėl mūsų klaidų. Grūdas, krintantis į nederlingą smėlį, negali duoti vaisių; tai, kas išberta į jūrą, ­negali išleisti šaknų; tai, kas krinta į sąmonę, primenančią įaudrintą jūrą, ar širdį, panašią į nederlingą smėlį, neduos jokių dvasinių vaisių. Tačiau pati Dievo malonė yra visuomet vaisinga; ji visada veikia, nebent mes sutrukdome jai.
Ar jūs atsiliepiate į tas gausias malones, kurias Dievas jums nuolat dovanoja? Pamąstykite, ką esate gavę nuo vaikystės. Šviesa, sklindanti iš dangaus per visą jūsų gyvenimą, savo gausybe neprilygsta Šventosios Dvasios malonėms, kurios išliejamos jums, kad pažintumėte save ir Dievą. Lietūs, drėkinantys žemę, savo gausa neprilygsta šventumo malonėms, kurias Dievas išliejo į jūsų širdis. Kaip atsiliepėte į jas?

Henrikas Edvardas Meningas, † 1892

Biografija