Spausdinti

Biografijos C
Cezarijus Arlietis (apie 470–543)

 

Kai 503 m. šv. Cezarijus, būdamas 33-ejų metų, tapo Arlio (Arles; dabar Prancūzija) vyskupu, jis jokiu būdu nenorėjo apleisti griežto gyvenimo, prie kurio priprato Lerino vienuolyne. Vykdydamas tiesiogines ganytojo pareigas – tvarkyti­ savo vyskupiją, tobulinti kunigų rengimą, kovoti su arijonų erezija – jis, popiežiaus paskirtas, vadovavo daugeliui pietų Galijos bažnytinių susirinkimų. Šis guvus ganytojas suvaidino reikšmingą vaidmenį teologijos ir disciplinos srityse, o Regula, jo parašyta paties įkurtam savo sesers vienuolynui, ilgai išliko daugybės Dievui pasiaukojusių moterų gyvenimo pagrindas. Mirdamas jis paliko „Pamokslų“ rinkinius ir mažą „Traktatą apie Švenčiausiąją Trejybę“. Meditacija A eilinis 15; Meditacija B eilinis 24.Chosemarija Eskriva (Josémaria Escriva de Balaguer, 1902–1975)

 

Gimęs 1902 m. Ispanijoje, šv. Chosemarija Eskriva buvo įšventintas kunigu 1925 m. ir pradėjo pastoracinį darbą kaimo parapijoje, vargšų kvartaluose ir Madrido ligoninėse. 1928 m. jis regėjo Dievo jam skirtą misiją: įkurti organizaciją Opus Dei, kurią Bažnyčia patvirtins 1950 m. Opus Dei idealas nuo pat pradžios buvo lyg išankstinis mėginimas įgyvendinti pasauliečių teologiją, vėliau išryškėjusią Bažnyčioje Vatikano II Susirinkimo metu ir vėliau. Nuo tada jo gyvenimas sutampa su Opus Dei istorija ir raida. Jis – teisės ir teologijos daktaras, parašė knygų apie dvasingumą. Tačiau jo krikščioniškos kunigystės, kurios kilmė, tiesą sakant, yra antgamtinė, vaisingumas ypač pasireiškė nenuilstamai pamokslaujant (kartais pamokslaudavo iki dešimties valandų per dieną); taip jis siekė priartinti žmones prie Viešpaties. 1946 m. jis apsistojo Romoje ir 1975 m. čia mirė.  Meditacija A eilinis 16Meditacija B Sekminės; Meditacija C eilinis 20.Chromatijus iš Akvilėjos (Chromatius Aquileiensis, 345–407)

 

388 m. šv. Chromatijus tapo Akvilėjos (Šiaurės Italija) vyskupu. Jį įšventino jo bičiulis šv. Ambraziejus, ir naujasis vyskupas, sekdamas šventojo pėdomis, ištikimai tarnavo savo žmonėms. Jo rūpesčiui patikėta kaimenė sparčiai didėjo dėl jo karštų ir protingų pastangų, dideliu širdies gerumu sušvelninto atkaklumo, nenutrūkstamo, geriausiais šaltiniais paremto mokymo. Visą gyvenimą jis skatino ir palaikė savo draugų Jeronimo ir Rufino literatūrinę veiklą. Pats jau senatvėje ėmė rašyti Evangelijos pagal Matą komentarus, kuriuos nutraukė apie 407 m. ištikusi mirtis. Meditacija B Pelenė.