Spausdinti

Biografijos RRaneris Karlas (Karl Rahner, 1904–1984)

 

Gimęs Freiburge prie Brisgau, Karlas Raneris 1932 m. buvo įšventintas Jėzaus Draugijos kunigu, o nuo 1950 m. paskirtas dogminės teologijos profesoriumi Insbruke. Teologiniai raštai (svarbiausias jo veikalas „Fundamentalus tikėjimo traktatas“ yra tikras šiuolaikinės krikščionybės sąvadas) iškėlė jį į pirmąsias šiuolaikinių katalikų autorių gretas. Atlikęs daugybę pastoracinės teologijos studijų ir nuodugnių Bažnyčios būklės analizių, jis suvaidino labai svarbų vaidmenį perteikiant Jėzaus Kristaus mokslą XX amžiaus žmonėms. Meditacija A eilinis 30; Meditacija C eilinis 19.Rolas, Ričardas (Richard Rolle, apie 1300–1349)

 

Patrauktas atsiskyrėliško idealo, anglas Ričardas Rolas paliko Oksfordą, kur baigė studijas, kad gilintųsi į Šv. Raštą vienatvėje ir atsiduotų rašymui dvasinių raštų, tarp kurių esti Melos Amoris, arba „Meilės giesmė“. Tai autobiografinis charizmatinio pašaukimo vienuolio liudijimas, pateikiantis mums tartum kontempliatyvios maldos teologiją. Meditacija C 11 02 II
Romanas Saldžiabalsis (apie 490–555)

 

Gimęs apie 490 m. Emesoje (dabar Homsas), Sirijoje, šv. Romanas buvo diakonu Beirute, po to apsistojo Konstantinopolyje, Dievo Gimdytojos (Theotokos) bažnyčioje. Čia stebuklingu būdu Dievo Gimdytojos buvo apdovanotas poezijos charizma. Teigiama jį sukūrus apie tūkstantį liturginių himnų; išliko 85 kūrinių rankraščiai. Šių kūrinių kalba ir vaizdai labai turtingi, dažnai perimti iš Senojo Testamento, iš Evangelijų ar liturginių švenčių. Dėl giliai jausmingo dialogo ir gyvo pasakojimo Romanas yra didžiausias tarp Bizantijos liturgijos poetų.  Meditacija A Gavėnios 4Meditacija B 11 02 II; Meditacija C Velyknaktis.
Rupertas Deutzietis (Rupert de Deutz, 1075–1129)

 

Rupertas gimė Lježo (dabar Belgijoje) diecezijoje apie 1075 m.. Dar vaikas jis buvo patikėtas Lježo Šv. Lauryno ­benediktinų abatijai. Sulaukęs maždaug 33 metų įšventintas kunigu, o apie 1120 m. išrinktas Deutzo prie Kelno vienuolyno abatu. Rupertas buvo atkaklus darbštuolis, o didžiuliame jo veikale išryškėja ne tik biblinis pamaldumas, bet ir laki jo vaizduotė, didelis jausmingumas bei milžiniška erudicija. Ruperto veikalai yra viduramžių vienuolio liudijimas apie dvasinio skaitymo (lectio divina) vaisius. Tie vaisiai – tai visą gyvenimą trukusių Biblijos apmąstymų, pastangų joje atrasti ir kontempliuoti Kristaus slėpinius rezultatas. Meditacija B eilinis 7.