Spausdinti

Įvadas BC Eilinis 4

Liturginiai tekstai B

Liturginiai tekstai C

Sekmadieninis krikščionių susirinkimas aplink altorių yra didžiojo susirinkimo Viešpaties dieną (kai susirinks visi tie, kurie bus įtikėję Jėzų Kristų) skelbimas ir ženklas. Įžangos priegiesmis maldaujančiu prašymu mus kreipia link tos džiaugsmo ir dėkojimo dienos.
O dabar pradžios maldoje primenama krikščionio pareiga: „Dievą visa širdimi garbinti ir visus žmones išmintingai mylėti“ (PM). Dievo garbinimas turi mūsų gyvenime užimti pirmąją vietą, gyvajam Dievui turi priklausyti pirmenybė. Tiek, kiek gyvename Dievo akivaizdoje ir jo meilėje, tiek turėsime kiekvienam žmogui ne tik palankumo bei rūpestingo atvirumo, bet tikros, „išmintingos meilės“, meilės, atitinkančios naująjį įstatymą, kurį mums davė Kristus. Dieve, mūsų Tėve, kiekvienas žmogus yra mano brolis.
Komunijos priegiesmis (KP 2) (į mūsų lūpas įdedamas palaiminimas tuo metu, kai priimame Kristaus Kūną), nuteikia mus nuolankiai atsiverti Dievui ir žmonėms. Eucharistija, priimta su tokia nuostata, išplės mūsų meilę ir ugdys mūsų tikėjimą.