Spausdinti

Meditacija A 08 15 d.


Liturginiai tekstai

Dangaus ir žemės paslaptys

Tai pirmasis dviejų didžiausių ir svarbiausių dangaus ir žemės paslapčių ir pačių svarbiausių žemei ir dangui – įsikūnijimo paslapties ir Dievo Motinos vaidmens pasaulyje – apsireiškimas, dviejų slėpinių, kurie įvyksta žemėje, o ne danguje. Dievas norėjo, kad jie pasireikštų žemėje per žemės šventuosius, o ne per dangaus šventuosius, nes angelas, siųstas iš dangaus, kad Mergelei tai pasakytų, pasitraukė į dangų, nieko apie tai nepasakęs niekam kitam: „Ir angelas pasitraukė“ (Lk 1, 38). Mergelė, per kurią įvykdomi šie du stebuklai, apie tai nieko nepasakoja nei Nazarete, nei pačioje Judėjoje, kur ji dabar lankosi, bet šie du slėpiniai atskleidžiami kūdikiui, o per kūdikį motinai, kuri juos paskelbia ir sušunka: „Iš kur man ta garbė, kad mano Viešpaties motina aplanko mane?“ (Lk 1, 43). Ir tada pradeda atsiskleisti tokie dideli ir slapti, tokie nauji ir svarbūs dalykai. Nes šie stebuklai ką tik įvyko Nazarete ir susilaukia atgarsio Judėjoje, bet niekas apie juos nežino Nazarete, kur jie bus paslėpti ilgam laikui. Šio slėpinio malonė yra šviesos malonė, ir šis slėpinys yra apsireiškimo slėpinys, aukščiausių, svarbiausių ir būtiniausių tiesų pasauliui apsireiškimo slėpinys.
Kiek pasaulyje yra išminčių, kiek šviesių protų, tyrinėjančių gamtos paslaptis, bet jie nepažįsta Dievo paslapčių ir apie jas negalvoja. Čia apsireiškia paties Dievo paslaptys, pačios aukščiausios, pačios reikalingiausios visatai; čia per du žodžius sklinda dangaus šviesa; du didžiausi ir nuostabiausi dalykai, kuriuos Dievas padarė ir kurių daugiau nebepadarys, yra skelbiami pasauliui – skelbia moteris ir kūdikis! Čia yra pati didingiausia visatos akademija, kur išmokstama to, ko pasaulis nežino ir dar labai ilgai nežinos, ir to išmokstama per du žodžius, nes ir pats Dievo žodis telpa į šiuos du stebuklus, kai Dievas tampa žmogumi ir Mergelė tampa Dievo Motina. Tačiau būtent vaikui pirmiausia apreiškiami šie du stebuklai. Ne žemės didiesiems ir išmintingiesiems, netgi ne šventajam Juozapui, vienam iš didžiausių pasaulio šventųjų, – jis tai sužinos tik praėjus trims mėnesiams, nors yra paskirtas tarnauti ir kūdikiui, ir motinai. Ši privilegija paliekama kūdikiui; šventosios Apvaizdos tvarka panoro privilegijuoti kūdikį dieviškosios kūdikystės garbei. Ir kadangi Dievas tapo kūdikiu, jis nori pirmiausia būti pažintas ir pagarbintas kūdikio.

Pjeras de Beriulis, † 1629

Biografija