Spausdinti

Meditacija A 12 eilinis


Liturginiai tekstai

 

„Jūsų visi galvos plaukai suskaityti“

 

Kodėl vis dėlto mums taip sunku tikėti meile? Kai kurių sunkumų šaltinis mūsų vaizduotė. Buvo ir yra daugybė žmonių: mes esame tarsi pasiklydę ir paskendę žmonių minioje! Vis daugiau kalbame apie minias, apie mases. Pats Jėzus kalbėjo minioms. Ar čia įmanomi asmeniniai santykiai? Tai atrodo neįtikėtina, neįmanoma, tačiau Dievas yra toks paprastas! Dievas yra toks paprastas, jog negali pasidalyti, ten, kur Jis yra, yra visas. Ten, kur yra Dievo meilė, yra visa Jo meilė. Mes negalime būti Dievo mylimi „pusiau“, „šiek tiek“; mes negalime turėti tik viena Viešpaties meilės dalele: tai neįmanoma! Dievo meilė yra paprasta. Mums duota dieviškoji realybė visada yra visa kiekvienam. Taigi tikėjimas ir šventas mąstymas apie Dievo prigimtį turi mus įtikinti, kad tai ne iliuzija, ne tuščias mūsų vaizduotės kūrinys, kad mus, pasitraukusius į vienumą, visas Dievas užlieja mus savo meile. Skaitant Kotrynos Sienietės dialogus su Viešpačiu, tikrai, atrodo, pasakytum, jog Viešpats žemėje nesidomėjo niekuo kitu, tik Kotryna.
Taip, jei iš tiesų norime eiti pas Viešpatį, reikia tuo patikėti! Reikia prašyti malonės „žinoti, kad esi mylimas“. Nebūkime prieš Dievą kaip vargšai vaikai, kurių nemylėjo: jie nėra išsivystę, turi kompleksų, kadangi jiems trūko meilės. Dvasiniame gyvenime mums reikia sielos sveikatos, kuri kyla iš žinojimo, jog esame mylimi vienodai stipriai ir amžinai ir visiškai visa Kristaus meile. Todėl reikia tikėti meile. Mes turime tikėti meile ir nesileisti sustabdomi savo nevertumo jausmo. Žinoma, mūsų gyvenime yra valandų, kai patiriame tarsi bjaurėjimąsi savimi, kai savęs klausiame, kaip mumis galima domėtis: „Kaip Dievas gali manimi domėtis? Kaip jis gali tikrai mane mylėti?“ – „Aš jį mylėsiu ir jam apsireikšiu“, – sako Jėzus (Jn 14, 21). – „Aš jam apsireikšiu“. Kaip jis apsireiškia? Tai yra slėpinys. Akivaizdu tai, kad meilės atsaku, kurį skiriame Viešpačiui, mes taip pat turime patikinti bent kelis kartus, kad esame jo mylimi.

Brolis Renė Vuajom, † 2003

Biografija