Spausdinti

Meditacija A 21 eilinis


Liturginiai tekstai

O man, Jėzau, kas tu esi?

 

Tu esi Dievas,
Tu esi Dievas, gimęs iš Dievo.
Tu esi pagimdytas, o ne sukurtas.
Tu esi vienos prigimties su Tėvu.
Tu esi gyvojo Dievo Sūnus.
Tu esi Antrasis Palaimintos Trejybės Asmuo.

Tu esi Viena su Tėvu.

Tu esi Tėve nuo pradžios:
visa buvo Tavo ir Tėvo padaryta.
Tu esi mylimasis Sūnus, kuriuo Tėvas labiausiai gėrisi.
Tu esi Marijos sūnus,
Jos įsčiose pradėtas iš Šventosios Dvasios.
Tu gimei Betliejuje.
Tu buvai Marijos suvystytas vystyklais ir paguldytas ėdžiose, pilnose šiaudų.
Tu gavai pasišildymui kvėpavimą asilo, nešusio Mariją, kai ji tave nešiojo savo įsčiose.

Tu esi įsūnytas Juozapo sūnus,

dailidės, gerai pažįstamo Nazareto žmonėms.
Tu esi eilinis žmogus, be didelio išsimokslinimo,
anot Izraelio mokytųjų.

O man, Jėzau, kas tu esi?

Jėzau, tu esi Žodis, tapęs kūnu.
Jėzau, tu esi Gyvenimo Duona.
Jėzau, tu esi Auka, paaukota ant Kryžiaus už mūsų nuodėmes.
Jėzau, tu esi Atnaša, aukojama Šventosiose Mišiose už pasaulio ir mano nuodėmes.
Jėzau, tu esi Žodis, kurį reikia ištarti.
Jėzau, tu esi Tiesa, kurią reikia pasakyti.
Jėzau, tu esi Kelias, kuriuo reikia eiti.
Jėzau, tu esi Šviesa, kurią reikia skleisti.
Jėzau, tu esi Meilė, kurią reikia mylėti.
Jėzau, tu esi Džiaugsmas, kuriuo reikia dalytis.
Jėzau, tu esi Auka, kurią reikia atnašauti.
Jėzau, tu esi Ramybė, kurią reikia duoti.
Jėzau, tu esi Gyvenimo Duona, kurią reikia valgyti.
Jėzau, tu esi Alkstantis, kurį reikia pavalgydinti.
Jėzau, tu esi Trokštantis, kurį reikia pagirdyti.
Jėzau, tu esi Benamis, kurį reikia priglausti.
Jėzau, tu esi Ligonis, kurį reikia slaugyti.
Jėzau, tu esi Vienišas, kurį reikia mylėti.
Jėzau, tu esi Išmestasis, kurio reikia eiti ieškoti.
Jėzau, tu esi Raupsuotasis, kurio žaizdas reikia nuplauti.
Jėzau, tu esi Elgeta, kuriam reikia nusišypsoti.
Jėzau, tu esi Girtuoklis, kurį reikia išklausyti.
Jėzau, tu esi Silpnaprotis, kurį reikia globoti.
Jėzau, tu esi Vaikas, kurį reikia apkabinti.
Jėzau, tu esi Aklasis, kurį reikia vesti.
Jėzau, tu esi Nebylys, už kurį reikia kalbėti.
Jėzau, tu esi Raišasis, kuriam reikia padėti eiti.
Jėzau, tu esi Toksikomanas, kurį reikia laikyti draugu.
Jėzau, tu esi Prostitutė, kurią reikia saugoti nuo pavojaus.
Jėzau, tu esi Kalinys, kurį reikia aplankyti.
Jėzau, tu esi Senolis, kuriam reikia patarnauti.
Man, Jėzau, tu esi mano Dievas.
Tu esi mano Sužadėtinis, tu esi mano Gyvenimas.
Tu esi vienintelė mano Meilė, Tu esi mano Viskas.

Jėzau, aš myliu Tave visa širdimi, visa savo būtimi.

Aš Tau viską atidaviau, net savo nuodėmes,
ir Tu mane paėmei į žmonas su švelnumu ir meile.
Dabar ir visam gyvenimui aš esu Tavo Sužadėtinė,
Tu mano Nukryžiuotas Sužadėtinis.
Amen.

Pal. Motina Teresė iš Kalkutos, † 1997

Biografija