Spausdinti

Meditacija A Kristaus Apsireiškimas


Liturginiai tekstai

 

Žvaigždė

 

Mūsų Dievas, Jėzus, kuris yra Kristus, buvo Marijos išnešiotas pagal Dievo sumanymą, kilęs iš Dovydo giminės (Rom 1, 3; 2 Tim 2, 8) ir Šventosios Dvasios. Jis užgimė ir buvo pakrikštytas, kad savo kentėjimais apvalytų vandenį. Šio pasaulio kunigaikščiui buvo apgaubta paslaptimi Marijos mergystė bei gimdymas, panašiai kaip Viešpaties mirtis – trys šaukte šauktinos paslaptys, kurios įvyko Dievo tyloje.
Kaipgi jos buvo atskleistos pasauliui? Danguje sušvito žvaigždė, skaistesnė už visas žvaigždes. Jos šviesa buvo neapsakoma, o jos naujumas sukėlė nuostabą. Visi kiti šviesuliai kartu su saule ir mėnuliu apjuosė rateliu šią žvaigždę, o jos šviesa nustelbė visus, ir kilo susirūpinimas, iš kur atsiradusi ši naujenybė, taip į juos nepanaši. Tuomet sutrupėjo visokie burtai ir visi pikto pančiai. Buvo panaikintas neišmanymas, ir sugriuvo senoji karalystė, kai Dievas apsireiškė kaip žmogus, idant paskelbtų amžinojo gyvenimo naujumą. Kas buvo Dievo nuspręsta, ėmė pildytis. Visa buvo išjudinta, nes artinosi mirties sunaikinimas.
Jeigu Jėzus Kristus palaikys mane vertu jūsų maldų dėka ir jei bus tokia Dievo valia, antrajame laiške, kurį ketinu jums parašyti, aš paaiškinsiu dieviškąjį sumanymą, apie kurį pradėjau kalbėti ir kuris liečia naująjį žmogų Jėzų Kristų. Jis glūdi jo tikėjime bei meilėje, jo kančioje ir prisikėlime. Geriausia, jei Viešpats man apreikštų, kad kiekvienas ir visi bendrai, dėl malonės, plaukiančios iš jo Vardo, susirinktumėte tame pačiame tikėjime ir Jėzuje Kristuje.

Šv. Ignotas Antiochietis, † apie 110

Biografija