Spausdinti

Meditacija A ŠeštinėsLiturginiai tekstai

„Aš esu su jumis“

Tas žmogus, kuriame Dievas tapo kūnu, kad nuolat lydėtų žmones, yra pasakęs: „Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“ (Mt 28, 20). Jei tik jis yra dabartis, vadinas, jis gali turėti man įtakos, keisti mano gyvenimą, pakeisti mane ir daryti su manimi ką tik nori. Tik tai, kas veikia dabar, iš tiesų „yra“. To, kuris neveikia dabar, „nėra“ – jis neegzistuoja. Mes negalime peržengti dabarties ribų. Mes remiamės dabartimi ir veikiame dabartyje. Dabartis yra didžioji būties žymė.
„Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“. Tačiau jei jis per visas dienas „yra“ su mumis, tuomet jis šiandien, dabar, laike ir erdvėje turėtų būti matomas ir juntamas, galimas išgirsti ir paliesti. Antraip „jo nėra“, tėra tik tuštuma. Jei Jėzus nebūtų hic et nunc, čia ir dabar – tai žodžiai, kuriuos popiežius Jonas Paulius II pirmaisiais tarnystės metais mielai dažnai kartodavo – tuomet tebūtų tik begalinė tuštuma. Jo vardas – Jėzus Kristus – tebūtų tik žodis (visai toks, koks yra žodžių „čia esu aš“ aidas, tuomet, kai ten jau nieko nėra).
„Aš esu su jumis per visas dienas“. Jis yra dabartyje. Tačiau kur jis? Koks jis? Kaip Jėzus Kristus yra juntamas, regimas, galimas paliesti ir išgirsti dabartyje, kad mąstydamas galėčiau Jį iš tikrųjų priimti ir širdimi kreiptis į Jį? Taip, kad mūsų gyvenimas būtų persmelktas jo artumo, būtų valdomas ir perkeistas, kad remtųsi Jo artumu, nujaustų savo paskirtį ir patirtų, kad jo buvime mūsų gyvenimas yra įtvirtintas. Tiksliai žinome. Kristus kiekvieną dieną veikia žmonėse, kuriuos Jis pašaukia ir kuriuos Tėvas paveda į jo rankas, žmones, kuriuos Tėvas skiria amžinajam gyvenimui ir kuriuos jis padaro savo asmens slėpinio dalimi (ne veltui didžiausias ir tikriausias šios asimiliacijos ženklas yra valgis ir gėrimas; eucharistinė Agapė. Valgis ir gėrimas: ką dar būtų galima labiau asimiliuoti nei valgio kąsnį ar gėrimo gurkšnį?).
Kristus yra dabartyje tokiu būdu, kurį Jis pats sukūrė: bendrystėje asmenų, kuriuos Jis pašaukia ir prie Savęs patraukia. Per šiuos asmenis, kuriuos Jis prie Savęs patraukia ir kurie dėl to tampa susieti vienas su kitu, Jis yra dabar pasaulyje regimu veidu.

Monsinjoras Luidžis Džiusanis, † 2005

Biografija