Spausdinti

Meditacija B 11 09


Laterano bazilikos pašventinimas

Liturginiai tekstai

Tėvo namai

 

Kodėl Jėzus šitaip padarė? Dėl to, kad ketino gydyti šabo dieną ir padaryti daug kitų dalykų, kuriuos žydai laikė nusižengimu prieš Įstatymą. Idant nepasirodytų esąs koks bedievis ar veikiąs prieš Tėvo valią, jau nuo tada ėmė taisyti jų nuomonę. Nes tas, kuris parodė tokį uolų susirūpinimą namais, negalėtų veikti prieš juose garbinamą namų Šeimininką. Pakako ir ankstesniųjų metų, kuriuos jis gyveno pagal Įstatymą, kad parodytų pagarbą Įstatymų kūrėjui ir tai, kad jis nebuvo atėjęs keisti jo Įstatymų. Bet kadangi laikui bėgant anie dalykai nugrimzdo užmarštin, o ir ne visi apie juos žinojo, nes jis užaugo neturtinguose ir paprastuose namuose, jis taip pasielgė daugelio žmonių akivaizdoje (o buvo susirinkę daug žmonių, nes greitai turėjo būti šventė) ir nebijodamas kilsiančio pavojaus. Juk jis ne tik išvijo prekeivius, bet ir apvertė stalus, išbarstė monetas, taip leisdamas jiems suprasti, kad tas, kuris pats sau kelia pavojų dėl namų orumo, negalėtų niekinti namų Šeimininko. O jei apsimestinai šitai būtų daręs, būtų užtekę vien žodžiu juos pamokyti. O kelti sau pavojų buvo tikrai drąsu. Mat nebuvo paprastas dalykas šitaip supykdyti prekyvietėje susirinkusius žmones, ir drąsiu auklėjimu erzinti beprotybės kupinus prekeivius – tai buvo ne apsimetančiojo, bet dėl namų orumo viską iškęsti pasirengusiojo darbai. Todėl jis ne tik veiksmais, bet ir žodžiais parodo sutarimą su Tėvu, – nes nesakė: „Šventieji namai“, bet „mano Tėvo namai“.

Šv. Jonas Auksaburnis, † 407

Biografija