Spausdinti

Meditacija B Bažnyčios pašventinimo metinės


Liturginiai tekstai

Trokšti pamatyti Jėzų

 

Tas, kas gyvena tobulai, aukoja visą savo gyvenimą ir darbus Dievo garbei bei šlovei, tas, kas ieško Dievo ir Jį myli labiau už viską, toks žmogus dažnai yra sujaudinamas, idant trokštų išvysti šį Sužadėtinį, kad norėtų žinoti, kas Jis yra ir pažinti Jį – Kristų, kuris tapo žmogumi dėl jo; kuris vargo iš meilės iki mirties; kuris iš jo išvarė nuodėmes bei priešą; kuris atidavė save su savo malone; kuris jam paliko sakramentus, pažadėjo kaip amžiną atlygį savo karalystę bei save; kuris suteikia reikalingų dalykų kūnui, paguodą sielai, saldybę ir begalybę dovanų, visais būdais duodantį visko, ko žmogui reikia. Kai toks žmogus žvelgia į visa tai, jis, pranokstant bet kokį saiką, yra skatinamas pamatyti Kristų, savo Sužadėtinį, ir pažinti, kas jis yra. Nors šis žmogus pažįsta Jį iš Jo darbų, jis nemano galįs tuo pasitenkinti.
Tad jis padarys kaip Zachiejus, muitininkas, troškęs pamatyti Jėzų. Jis užbėgs minios priekin, tai yra pirma pasklidusių kūrinių, kurie mus sumažina ir pažemina bei trukdo regėti Dievą. Jis užsiropš į tikėjimo medį, kuris auga aukštyn šaknimis, nes yra įsišaknijęs Dieve. Šis medis turi dvylika šakų, kurios atitinka dvylika [tikėjimo išpažinimo] skirsnių. Žemesniuose skirsniuose svarstoma apie Dievo žmogiškumą ir apie tai, kas susiję su mūsų sielos bei kūno palaima.
Šio medžio viršūnė kalba apie dieviškumą, apie Asmenų Trejybę ir Dievo prigimties vienybę. Tas žmogus laikysis šios vienybės, įsitvers medžio viršūnės, nes būtent pro tą medį turi praeiti Jėzus su visomis savo dovanomis. Tuomet Jėzus ateina, pažvelgia į šį žmogų ir kreipiasi į jį tikėjimo šviesoje bei taip leidžia jam suvokti, jog savo dievyste Jis yra beribis, nesuvokiamas, nepasiekiamas, gelmė be dugno, pranokstantis bet kokią sukurtą šviesą ir bet kokį išmatuojamą apčiuopiamumą. Tad štai aukščiausias pažinimas, kokį žmogus yra pajėgus įgyti: tikėjimo šviesoje žinoti, kad Dievas yra nesuvokiamas ir nepažinus.
Tokioje šviesoje Kristus kreipiasi į trokštantį žmogų: „Greitai lipk žemyn“, – sako jis, „nes man reikia šiandien apsilankyti tavo namuose“ (Lk 19, 5).

Pal. Jonas iš Reisbruko, † 1381

Biografija