Spausdinti

2013 vasaris

1 Pn  
2 Š Kristaus Paaukojimas (Grabnyčios)
3 S 4 Eilinis sekmadienis
4 Pr  
5 A Šv. Agota, mergelė, kankinė
6 T Šv. Paulius Mikis ir jo draugai
7 K  
8 Pn Šv. Jeronimas Emilijanis, kunigas; šv. Juozapina Bachita, mergelė
9 Š  
10 S 5 Eilinis sekmadienis
11 Pr Švč. M. Marijos apsireiškimas Lurde
12 A  
13 T Pelenė
14 K Šv. Kirilas, vienuolis ir Metodijus, vyskupas, Europos globėjai
15 Pn  
16 Š  
17 S 1 Gavėnios sekmadienis
18 Pr  
19 A  
20 T  
21 K Šv. Petras Damijonas, vyskupas, Bažn. mokytojas
22 Pn
Šv. Apaštalo Petro Sostas
23 Š Šv. Polikarpas, vyskupas, kankinys
24 S 2 Gavėnios sekmadienis
25 Pr  
26 A  
27 T  
28 K