1 Pn Šv. Alfonsas Marija Liguoris, vyskupas Bžn. mok.
2 Š Šv. Euzebijus Vercelietis, vyskupas
Šv. Petras Julijonas Eimaras, kunigas
3 S 18 eilinis sekmadienis
4 Pr Šv. Jonas Marija Vianėjus, kunigas
5 A Šv. Mergelės Marijos bazilikos pašventinimas (Snieginė)
6 T Kristaus atsimainymas
7 K Šv. Sikstas II, popiežius, ir draugai, kankiniai;
šv. Kajetonas, kunigas
8 Pn Šv. Dominykas, kunigas, vienuolis
9 Š Šv. Kryžiaus Teresė Benedikta, mergelė, kankinė, Europos globėja
10 S 19 eilinis sekmadienis
11 Pr Šv. Klara, mergelė
12 A Šv. Joana Pranciška Šantalietė, vienuolė
13 T Šv. Poncijonas, popiežius, ir Ipolitas, kunigas, kankiniai
14 K Šv. Maksimilijonas Marija Kolbė, kunigas, kankinys
15 Pn Švč. M. Marijos ėmimas į dangų (Žolinė)
16 Š Šv. Steponas Vengras; šv. Rokas
17 S 20 eilinis sekmadienis
18 Pr  
19 A Šv. Jonas Eudas, kunigas
20 T Šv. Bernardas, abatas, Bažnyčios mokytojas
21 K Šv. Pijus X, popiežius
22 Pn Švč. Mergelė Marija Karalienė
23 Š Šv. Rožė Limietė, mergelė
24 S 21 eilinis sekmadienis
25 Pr Šv. Liudvikas; šv.Juozapas Kalasantas, kunigas
26 A  
27 T Šv. Monika
28 K Šv. Augustinas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
29 Pn Šv. Jono Krikštytojo nukankinimas
30 Š  
31 S 22 eilinis sekmadienis