Spausdinti

2010 sausis

 
1 Pn Švč. M. Marija, Dievo Gimdytoja
2 Š Šv. Bazilijus ir Grigalius nazianzietis
3 S Kristaus Apsireiškimas (Trys Karaliai)
4 Pr  
5 A  
6 T  
7 K Šv. Raimundas Penjafortietis
8 Pn  
9 Š  
10 S Kristaus Krikštas
11 Pr  
12 A  
13 T Šv. Hiliaras
14 K  
15 Pn  
16 Š  
17 S 2 eilinis sekmadienis
18 Pr  
19 A  
20 T Šv. Fabijonas, Šv. Sebastijonas
21 K Šv. Agnietė
22 Pn Šv. Vincentas
23 Š  
24 S 3 eilinis sekmadienis
25 Pr Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimas
26 A Šv. Timotiejus ir Titas
27 T Pal. Jurgis Matulaitis
28 K Šv. Tomas Akvinietis
29 Pn  
30 Š  
31 S 4 Eilinis sekmadienis